24 kwietnia 2017

INFORMACJA

2 MAJA  2017 r.

BIBLIOTEKA CZYNNA 

W GODZ. 9:00 - 16:00

@ktywny senior

W marcu i kwietniu na warsztatach komputerowych... 
 Uczestnicy zapoznali się z podstawową wiedzą z zakresu działania komputera i Internetu.

12 kwietnia 2017

INFORMACJA

14 KWIETNIA 2017 r.
(WIELKI PIĄTEK)
BIBLIOTEKA CZYNNA 
DO GODZ. 16:00